Tiberino - Classic Italian Minestrone (Video Recipe)

The Gourmet Pantry: Tiberino1888 One-Pot Gourmet Meals

www.thegourmetpantry.com.au/tiberino

Video courtesy of Tiberino, Sudalimenta Ltd.